Σάκη Καράγιωργα 93, Γλυφάδα, 16675    +30 216 070 5600     info@callnet.gr

 

Δίκτυο
Ημερομηνία κίνησης
Φορέας
Χρήστης
Ειδικότητα
Κυρίως Ασφαλισμένος
Πόλη
Εξαρτώμενο
Περιοχή
Πληροφορίες επικοινωνίας
Είδος κίνησης
Έγκριση
Ημερομηνία
Αριθμός έγκρισης
Συμπτώματα
Τύπος συμβολαίου
Ημερ.έναρξης συμπτωμάτων
Σχόλια
Status
Λεπτομέρειες κίνησης
Ονοματεπώνυμο Ασφαλισμένου
Είδος συμβολαίου
Μοναδικός κωδικός
Εταιρία ομαδικού συμβολαίου
Αριθμός συμβολαίου
Οικονομικά στοιχεία ανά ασφαλισμένο, ανά ομαδικό συμβόλαιο και αν πάροχο

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Σάκη Καράγιωργα 93, Γλυφάδα, 16675

 +30 216 070 5600

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Χάρτης - Φόρμα Επικοινωνίας