Η CALL NET ιδρύθηκε τον Μάιο του 2012 και εδρεύει στην Βούλα, Αττικής.  Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο παροχής υπηρεσιών προς την ασφαλιστική αγορά τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού αλλά και στην παροχή υπηρεσιών προς επαγγελματίες του χώρου της υγείας.

Η ίδρυση της εταιρείας έγινε από στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο της παροχής τηλεφωνικών και διαχειριστικών υπηρεσιών προς την ασφαλιστική αγορά και όχι μόνο.

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει η εταιρεία εστιάζονται στην εξυπηρέτηση πελατών ασφαλιστικών και συνδρομητικών προγραμμάτων μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου (inbound, outbound), η διαχείριση ασφαλιστικών και συνδρομητικών προγραμμάτων, claims administration, medical management καθώς και tele underwriting.  Παράλληλα, παρέχονται υπηρεσίες claims Administration αλλά και Γραμματειακής υποστήριξης προς επαγγελματίες στο χώρο της υγείας.

Η CALL NET παρέχει όλο το φάσμα των υποστηρικτικών υπηρεσιών στο χώρο της υγείας από την απλή παροχή πληροφοριών μέχρι και υπηρεσίες πλήρους Claims Administration και Medical Management. 

Η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες λόγω της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας  που διαθέτει, του εύρους των δικτύων συνεργατών της, αλλά και του κόστους λειτουργίας της.